България

Драгомир Стойнев: Във въглищните региони трябва да има работа за хората след „ниско-въглеродния преход“

Драгомир Стойнев: За БСП е важно никой да не остане на улицата, без доход или без достатъчна пенсия
Comments (0)

Leave a Reply