Бизнес

Печалбите на промишлеността в Китай нарастват с 66,9% през първото полугодие

Китай ускорява планирането на бъдещи индустрии за високотехнологичен растеж
Comments (0)

Leave a Reply