Анализи

Доц. Григор Сарийски: Обедняването е реално, а не номинално. В бюджета се губи социалния елемент

григор саралийски
Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *