Бизнес

Европейците все по-трудно свързват двата края, българите са с най-много затруднения

Европейската комисия с план за действие за коопериране между цивилната, отбранителната и космическата индустрии
Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *