Граждански форум за устойчиво развитие, социална и зелена трансформация ще се проведе в Хисаря

Дискусия по теми, свързани с различните аспекти на зелената икономика, като част от точните и работещи решения за устойчиво развитие на общините ще срещне експерти, местна мласт, преподаватели и граждани на 7 юли в Хисаря. “УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ХИСАРЯ И…